Walne Zgromadzenie UKA – 27 marca godz 18.30!

W czwartek (27 marca) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków UKA.
Termin zgromadzenia: 27 marca o godz. 18.00 w Południku Zero (na Wilczej 25) http://www.poludnikzero.pl/  – czyli tam gdzie slajdy.Zapewne w tym terminie nie będzie quorum, zatem II termin wyznaczony jest na godz. 18.30 tego samego dnia i wówczas Zgromadzenie będzie władne podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych.

Podstawowym celem Walnego jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności Zarządu w 2013 r.

Proponowany porządek obrad.
1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sekretariatu.
2. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności w 2013 r.
3. Przedstawienie opinii na temat sprawozdania przez Komisję Rewizyjną.
4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium i przyjęciem sprawozdania.
5. Wolne wnioski.

Dodane przez:
Marek

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.

Wszystkie Wpisy


archiwum starej strony UKA

Szukaj