SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Składka roczna za rok 2022 wynosi odpowiednio:

 • 60 PLN dla uczących się poniżej 24 roku życia (osoby, które nie kończą w tym roku lat 24 czyli roczniki 1999 i młodsze)
 • 80 PLN dla wszystkich pozostałych
 • +dobrowolna wpłata na rzecz Funduszu Berbeki (przekazywana pod koniec roku na konto funduszu http://www.funduszberbeki.pl/) i/lub dobrowolna składka na Nasze Skały (przekazywana co roku na konto Naszych Skał https://naszeskaly.pl/)
 • Osobom, które opłaciły składki za ostatnie 2 lata, tj. za 2020 i 2021, przysługuje zniżka w wysokości 10 zł (czyli płaca w zależności od wieku 50 lub 70 zł).

Osoby przystępujące do Klubu opłacają również:

 • wpisowe (jednorazowe, niezależne od składki) w wysokości 50 PLN. Z wpisowego zwolnione są osoby poniżej 24 roku życia (które nie kończą w tym roku lat 24 czyli roczniki 1999 i młodsze).
 • oraz dobrowolnie 10 PLN w przypadku kiedy chcą otrzymać fizyczną legitymację. Sama legitymacja nie jest do niczego potrzebna, w przygotowaniu jest system online potwierdzający członkostwo.

Dodatkowo:

 • Dla wszystkich przystępujących do Klubu po 01 października w danym roku, składka za ten rok wynosi 30 zł.
 • Z opłaty wpisowej zwolnieni są także członkowie innych klubów wspinaczkowych zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu mający w nich opłacone aktualne składki za dany rok.
 • Instruktorzy z uprawnieniami państwowymi będący jednocześnie instruktorami taternictwa PZA lub  taternictwa jaskiniowego PZA zwolnieni są ze składek rocznych – opłacają oni tylko opłatę wpisową.
 • Członkowie honorowi UKA zwolnieni są ze składek rocznych.
 • Wysokość składek członkowskich w UKA  od roku 2002 wzrosła jedynie o 10 zł.
 • Składki wpłacamy na konto Klubu:
  PKO BP PL 16 1440 1299 0000 0000 0187 7801  szczegółowe dane dostępne pod tym linkiem