NAGRODA 2017

NAGRODA

Uniwersyteckiego Klubu Alpinistycznego im. Łukasza Wajsa

za najlepsze osiągnięcia AD 2017

Kapituła Nagrody, obradująca w składzie: Jakub Radziejowski, Karol Sulej i Marek Wierzbowski, jednomyślnie postanowiła przyznać w tym roku dwie nagrody główne i jedno wyróżnienie

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że wiele nieuwzględnionych przez nas wyników i wspinaczek AD 2017, w niektórych latach ubiegłych kwalifikowałoby się, co najmniej do wyróżnień.

Wyróżnienia w wysokości 300 PLN otrzymują:

Julia Leonardi, od lat konsekwentnie podnosząca poziom sportowych przejść. W tym roku Julia pokonała w Fointanbleau Carnage o trudnościach 7B+, co prawdopodobnie jest najtrudniejszym problemem bulderowym pokonanym przez kobietę w UKA. Do tego dołożyła szereg dróg sportowych o trudnościach do 7c+ oraz jest zwyciężczynią Pucharu Polski w kategoriach Młodzieżowcy, wygrała też edycję PP w Poznaniu, w kategoriach seniorek. Warto dodać że Julia ma dopiero 19 lat.

Bartosz Jarosiewicz za wyrównanie klubowego rekordu trudnosci boulderowych. Warto podkreslić, że Bartek tworzy klubową czołówkę boulderową od wielu lat. Tym razem przeszedł Bindu 8A+ (8B) w hiszpańskim Albarracin.

Nagrody Główne UKA 2017 w wysokości 600 PLN otrzymują:

  • w kategorii górskiej – Maciej Kowalczyk, który w towarzystwie Mateusza Zabłockiego z KWW przeszedł m.in. klasycznie drogę Pierestrojka Crack (trudności 7a/b, 800 m) na Pik Slesova 4240 m – w Kirgizji.
  • W kategorii sportowej – w po raz kolejny, Stefan Madej, który do bardzo dobrego zestawu 3 dróg o trudnościach VI.7/8c RP, szeregu dróg 8b i 8b+, a także OS-a na trudnościach 8a+, dołożył Mistrzostwo Polski w Boulderingu w kategorii seniorów. Stefan jest także zdobywcą Pucharu Polski w tej kategorii. Stefan w tym roku przeszedł także dwa problemy boulderowe o trudnościach 8A.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

Kapituła Nagrody

Jakub Radziejowski

Karol Sulej

Marek Wierzbowski