NAGRODA 2001

Warszawa, 10 grudnia 2001

Kapituła obradowała w składzie: Jacek Czabański, Karol Sulej, Marek Wierzbowski i jednomyślnie postanowiła przyznać dwie nagrody. Zgodnie z regulaminem, nagrody przyznawane są w szczególności za przejścia górskie, biorąc pod uwagę trudności techniczne i obiektywne, oryginalność przejść, czas i styl. Kapituła postanowiła przyznać równorzędne nagrody koledze taternikowi Jakubowi Radziejowskiemu oraz koledze taternikowi Markowi Kalicińskiemu w wysokości 1000 zł każda.

Uzasadnienie

1. Kolega Jakub Radziejowski otrzymuje nagrodę za następujące przejścia:

  1. „Superdirettissima” na Kazalnicy, VII+ flash
  2. „Szewska Pasja” na Młynarczyku, VII+ (?) RP
  3. „Centralny Pillier” na Galerii Gankowej, VII OS (pierwsze polskie klasyczne?)
  4. „Epitafium” na Kazalnicy, VII+ RP
  5. oraz szereg bardzo dobrych przejść skałkowych z VI.4+ RP na czele.

2. Kolega Marek Kaliciński otrzymuje nagrodę za następujące przejścia:

  1. „Superdirettissima” na Kazalnicy, VII+ flash
  2. „Szewska Pasja” na Młynarczyku, VII+ (?) RP
  3. „Centralny Pillier” na Galerii Gankowej, VII OS (pierwsze polskie klasyczne?)
  4. „Stredom Platne” na Galerii Gankowej , VII OS (pierwsze polskie klasyczne?)

Warto wspomnieć, że 3 z 4 wymienionych przejść zostały dokonane przez zespół Kaliciński-Radziejowski, stąd też decyzja kapituły o nagrodzeniu obu taterników była jak najbardziej zrozumiała.

Dodaj komentarz