NAGRODA NUKA

NAGRODA UKA im. Łukasza Wajsa

Nasz klubowy kolega Łukasz Wajs zginął 23 lutego 1998 roku, w czasie zejścia po skończonej drodze Świerza na Mięguszowieckim Szczycie Wielkim.

Jego imieniem została nazwana nagroda, którą od pięciu lat wręcza kapituła w skład, której wchodzą obecnie Jakub Radziejowski (od 2007 roku), Karol Sulej i Marek Wierzbowski. Do 2006 roku członkiem kapituły był też Jacek Czabański

Strona poświęcona pamięci Łukasza Wajsa.

2019

Julia Leonardi, Krzysztof Banasik

2018

Stefan Madej, Piotr Białas, Tomasz Zacharewicz 

2017

Maciej Kowalczyk, Stefan Madej, Julia Leonardi, Bartosz Jarosiewicz

2016

Marcin Wernik, Jakub Główka, Jerzy Laskowski, Mikołaj Nowotnik

2015

Michał Kulpiński, Jerzy Laskowski, Szymon Łodziński, Stefan Madej, Jakub Jodłowski, Krzysztof Banasik, Bartek Kurowski, Anna Thiele-Wieczorek, Agnieszka Tyszkiewicz, Marcin Wernik, Wojtek Ryczer,

2014

Szymon Łodziński, Stefan Madej, Maciej Bukowski, Maciej Kowalczyk, Bartek Kurowski

2013

Michał Kasprowicz, Maciej Bukowski, Szymon Łodziński, Stefan Madej

2012

Maciej Ciesielski, Jakub Ziółkowski, Marta Czajkowska, Jakub Główka, Szymon Łodziński, Stefan Madej

2011

Jakub Jodłowski, Janina Gmiter, Jakub Główka, Szymon Łodziński, Stefan Madej, Rafał Burczyński

2010

Jakub Główka, Maciej Ciesielski, Michał Wojewódzki, Janina Gmiter, Jakub Jodłowski, Szymon Łodziński

2009

Wojciech Ryczer, Michał Kasprowicz, Jakub Jodłowski, Szymon Łodziński

2008

Małgorzata Kusztelak, Maciej Ciesielski, Wawrzyniec Zakrzewski

2007

Eliza Kubarska, Małgorzata Kusztelak

2006

Maciej Ciesielski, Jakub Radziejowski, Wawrzyniec Zakrzewski

2005

Maciej Ciesielski, Wawrzyniec Zakrzewski, Katarzyna Jurek, Jakub Jodłowski

2004

Eliza Kubarska, Jakub Radziejowski

2003

Jakub Radziejowski, Krzysztof Sadlej

2002

Jakub Radziejowski, Anna Leonowicz, Michał Kasprowicz

2001

Marek Kaliciński, Jakub Radziejowski

2000

Robert Sieklucki

1999

Robert Sieklucki, Anna Boniewicz

—————————————————————————————————-

Regulamin przyznawania nagród im. Łukasza Wajsa za działalność wspinaczkową

Zasady przyznawania Nagrody:

1. Klub corocznie przyznaje co najmniej jedną nagrodę za najlepsze przejścia sezonu. Nagroda ustanowiona jest w pamięci Łukasza Wajsa.

• Nagrody przyznawane są według następujących kryteriów: trudność techniczna przejść, trudności obiektywne przejść, oryginalność przejść, czas przejść, styl przejść.

• Nagroda przyznawana będzie raczej za wiele dokonań niż za jedno przejście. Największe znaczenie będą miały przejścia górskie.

• Nagroda może zostać przyznana ex aequo.

• Jedna z corocznych nagród może być również przyznana za szczególną aktywność i wszechstronność górską, największy wzrost umiejętności technicznych w ciągu roku lub za najlepsze przejścia kobiece.

• Nagrodzeni mogą zostać tylko członkowie Uniwersyteckiego Klubu Alpinistycznego na bieżąco opłacający składki członkowskie i będący członkami Klubu przynajmniej przez dwa lata poprzedzające ich nagrodzenie.

2. Nagrody przyznawane są przez Kapitułę Nagrody.

• Kapituła składa się z trzech osób wybieranych przez Zarząd Klubu na 5-letnią kadencję. Przed upływem kadencji dana osoba może przestać być członkiem kapituły tylko z powodu utraty członkostwa Klubu.

• Kapituła dokonuje wyboru nagrodzonych osób jednomyślnie.

• Członkowie Kapituły nie mogą zostać nagrodzeni.

• Łączna wysokość nagród (limit) określana jest przez Zarząd. Kapituła ma prawo do przyznania nagród w dowolnej wysokości w ramach wyznaczonego limitu. Kapitału może nie wykorzystać w pełni przyznanego limitu.

• Wykonanie uchwały Kapituły powierzone jest Zarządowi.

3. Pisemne zgłoszenia przyjmowane są przez Kapitułę do 15 listopada każdego roku.

4. Wyboru nagrodzonych osób dokonuje Kapituła do 31 grudnia. Swoją uchwałę wraz z uzasadnieniem Kapituła ogłasza publicznie. Zarząd wykonuję uchwałę Kapituły niezwłocznie.

Dodaj komentarz