ZAPISY

Do Klubu mogą przystąpić wszystkie osoby uprawiające wspinaczkę lub turystykę górską. Nie wymagamy ukończenia żadnych kursów, jednakże sugerujemy posiadanie przynajmniej kursu wspinaczki sportowej lub kursu skałkowego, żeby móc aktywnie uprawiać wspinanie i uczestniczyć w aktywnościach klubowych. Dla osób początkujących oferujemy odpowiednie kursy.

Wspinanie jest sportem niebezpiecznym, którego uprawianie wymaga specjalistycznego przeszkolenia i przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe przy okazji uprawiania aktywności propagowanych przez Klub. Wszyscy członkowie Klubu wspinają się na własne ryzyko.

Pozostałe wymogi to:

  • zgoda rodziców, jeśli kandydat/ka jest niepełnoletnia,
  • złożenie deklaracji członkowskiej lub wypełnienie elektronicznego formularza zapisowego,
  • opłacenie wpisowego oraz składki rocznej,
  • dostarczenie jednego zdjęcia (do legitymacji).

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

UWAGA: nie trzeba być studentem, aby zostać przyjętym do Klubu. Klub jest otwarty na wszystkich pasjonatów wspinania, aczkolwiek faktem jest, że większość członków Klubu jest lub była studentami wyższych uczelni: przede wszystkim Uniwersytetu Warszawskiego, ale także Politechniki Warszawskiej, Akademii Medycznej, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i wielu innych.

[Deklaracja członkowska]

Obecnie, by zostać członkiem Klubu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Klubu, opłacić wpisowe oraz składkę za rok bieżący, a następnie wysłać zdjęcie do legitymacji zgodnie z instrukcjami podanymi w mailu.

Wysokość składek tutaj