Nowe Władze UKA

25 marca, miało miejsce Walne Zgromadzenie UKA. Wybrano nowe władze klubu.

Wybrano Przewodniczącego spotkania (Marka Kalicińskiego), Sekretarza (Zbyszka Warakomskiego) oraz Komisję Skrutacyjną, którą tworzyli: Lech Łobocki, Jakub Radziejowski, Marcin Wernik.

Na początku ,w celach proceduralnych przegłosowano uchwałę dotyczącą przygotowania sprawozdania finansowego jako jednostka mikro.

Następnie Marek Kaliciński w imieniu zarządu przedstawił sprawozdanie za rok 2014, a w imieniu Komisji Rewizyjnej wypowiadał się Karol Sulej po której to rekomendacji Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu.

Przystąpiono do wyboru nowych władz. Prezes zgłosił swoją kandydaturę do pełnienia funkcji w następnej kadencji oraz zaproponował kandydatów na członków Zarządu. Kandydatami zostali: Joanna Skurzak, Agnieszka Tyszkiewicz, Bartek Jarosiewicz, Mateusz Kluźniak, Łukasz Korzeniewski, Michał Łodziński, Zbyszek Warakomski, Marek Wierzbowski.

W wyniku tajnego głosowania skład Zarządu wygląda następująco:

Prezes: Marek Kaliciński,

Członkowie Zarządu: Joanna Skurzak, Agnieszka Tyszkiewicz, Bartek Jarosiewicz, Mateusz Kluźniak, Łukasz Korzeniewski, Zbyszek Warakomski, Marek Wierzbowski

W następnej kolejności wybrano członków Komisji Rewizyjnej. Zostali nimi zgłoszeni kandydaci: Arkadiusz Koszek, Michał Łodziński i Karol Sulej.

Na koniec wybrano delegatów UKA na Walny Zjazd PZA (5 oraz 3 zastępców) oraz przedyskutowano wolne wnioski.

Po oficjalnym zakończeniu Walnego Zgromadzenia, Mateusz Kluźniak ogłosił wyniki konkursu FOTO.