Nowe Władze UKA – protokół z Walnego Zgromadzenia

W dniu 29 marca 2017 miało miejsce kolejne Walne Zgromadzenie członków UKA. Poniżej przedstawiam protokół zgromadzenia:


W pierwszym terminie obecnych było 10 osób, zatem nie było quorum. W drugim  terminie obecnych było 15 osób i zgodnie ze statutem wystarczyło dla prawomocności obrad.

Na przewodniczącego obrad wybrano jednogłośnie Marka Kalicińskiego, a na sekretarza Jakuba Borkowskiego

Przeprowadzono wybory członków Komisji Skrutacyjnej, którymi zostali: Piotr Białas oraz Jerzy Modlinger, oraz członków komisji Mandatowej, którymi zostali Arek Koszek i Marcin Wodnicki.

Prezes Klubu przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2016.

Zgodnie z wnioskiem członków Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu zgromadzeni głosami za w ilości 15, zatwierdzili sprawozdanie z działalności wraz z Bilansem na dzień 31.12.2016 oraz rachunkiem zysków i strat za 2016 r.

Przewodniczący ogłosił, że Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie za rok 2016.

Przeprowadzono wybory władz klubu.

Na Prezesa Klubu zgłoszono kandydaturę Marka Kalicińskiego.

Na członków zarządu zgłoszono kandydatury: Krzysztofa Banasika, Jakuba Borkowskiego, Bartka Jarosiewicza, Marka Kalicińskiego, Łukasza Korzeniewskiego, Karola Nurzyńskiego, Marka Wierzbowskiego, Marcina Wodnickiego.

Na członków Komisji Rewizyjnej zgłoszono kandydatów: Mariusza Gładysza, Arkadiusza Koszka, Karola Suleja.

Zgłoszono kandydatury na delegatów ( i zastępców) na walny zjazd PZA: Krzysztofa Banasika, Jakuba Borkowskiego, Bartka Jarosiewicza, Łukasza Korzeniewskiego, Marka Kalicińskiego, Witolda Rybskiego, Dominika Wiśniewskiego, Marcina Wodnickiego.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki: oddano  14 głosów ważnych (1 nieważny) ,  wszyscy Kandydaci otrzymali 14 głosów za.

Przewodniczący ogłosił skład nowych władz klubu, którymi zostali:

Prezes: Marek Kaliciński.

Zarząd: Krzysztof Banasik, Jakub Borkowski, Bartek Jarosiewicz, Łukasz Korzeniewski, Karol Nurzyński, Marek Wierzbowski, Marcin Wodnicki.

Komisja Rewizyjna: Mariusz Gładysz, Arkadiusz Koszek, Karol Sulej.

Delegaci i zastępcy na walne PZA: Krzysztof Banasik, Jakub Borkowski, Bartek Jarosiewicz, Marek Kaliciński, Łukasz Korzeniewski, Witold Rybski, Dominik Wiśniewski, Marcin Wodnicki.

Po przedyskutowaniu wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął zgromadzenie

Dodane przez:
Marek

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.Chronologicznie

Szukaj