Memoriał Ryśka Tomasika i Puchar Polski w prowadzeniu w Warszawie

W dniach 26-27 marca 2011 w Warszawie odbędzie się Puchar Polski Seniorów i Młodzieżowców połączony z Memoriałem Ryśka Tomasika w konkurencji prowadzenie. Memoriał to zawody otwarte, na które zapraszamy wszystkich chętnych wspinaczy, specjalnie dla Was ułożone zostaną drogi o różnym stopniu trudności, od 5a, 5c, 6a/b, 6b/c, 6c/7a, 7a/b, do 7c.

Obie imprezy startują równolegle, będzie dużo wspinania i możliwość podpatrzenia najlepszych w Polsce zawodników w akcji! Uczestnicy memoriału będą mogli także spróbować swoich sił na drogach pucharowych!

1. Organizacja

Polski Związek Alpinizmu, OnSight Centrum Wspinaczkowe

Osoba odpowiedzialna: Marcin Kantecki, tel. 601 824 843, e-mail: onsight@aster.pl

2. Partnerzy i sponsorzy

Alpinus, OSiR Warszawa Wola i Zarząd Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy.
Patronat medialny: climb.pl„Góry”, wspinanie.pl, TVN Warszawa.

3. Uczestnictwo

W Memoriale Ryśka Tomasika mogą uczestniczyć wszyscy chętni, zawodnicy NIE muszą posiadać licencji i badań lekarskich!

W zawodach Pucharu Polski mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo – lekarskiego.

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców / prawnych opiekunów na uczestnictwo w obu imprezach na odpowiednim formularzu. Formularz można wysyłać pocztą tradycyjną do Biura PZA lub przekazać delegatowi PZA podczas rejestracji na zawody.

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom obu imprez ubezpieczenie NW!

4. Rejestracja

Zgłoszenia do obu imprez są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego.

Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA.

5. Termin przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do 24.03.2011.

6. Nagrody i świadczenia organizatorów

Puchar Polski Seniorów:

Miejsca 1–6: nagrody pieniężne zgodne ze standardem PZA.

Puchar Polski Młodzieżowców:

Pierwsze miejsca: puchary,

miejsca 1–3: dyplomy, medale

Memoriał Ryśka Tomasika:

Nagrody rzeczowe

7. Opłata startowa

40 złotych, płatne w biurze zawodów; 60 złotych w przypadku braku zgłoszenia przez Internet.

8. Miejsce

Centrum wspinaczkowe ON SIGHT, Warszawa, ul. Obozowa 60

9. Harmonogram

Obie imprezy startują równolegle. Zawodnicy uczestniczący w PP startują zgodnie z obowiązującymi przepisami PZA na specjalnie dla nich przygotowanych drogach. Zawodnicy uczestniczący w  memoriale startują na osobnych drogach, po zakończonym starcie eliminacji PP będą mogli wystartować na drogach pucharowych!

Sobota, 26.03.2011

08:00 – 9:15 — rejestracja zawodników w konkurencji prowadzenie PP i MRT,

9:15 — zamknięcie list startowych,

9:45 — demonstracja dróg

10:00 –15:00 — eliminacje kobiet i mężczyzn (flash),

Ogłoszenie wyników memoriału, wreczenie nagród

Niedziela, 27.03.2011

Półfinały zostaną rozegrane niezależnie od liczby startujących zawodników!

09:00 — otwarcie strefy izolacji dla uczestników półfinałów

10:00 — zamknięcie strefy izolacji dla uczestników półfinałów

10:15 — obserwacja dróg  półfinałowych

10:30 – 13:30 — półfinały

14:30 — otwarcie strefy izolacji dla uczestników finałów

15:00 — zamknięcie strefy izolacji dla uczestników finałów

15:15 — obserwacja i prezentacja uczestników finałów

15:30 – 16:30 — finał kobiet,

16:45 – 17:45 – finał mężczyzn,

18:00 – dekoracja i wręczenie nagród

10. Dojazd

Mapka dojazdu i dojścia na stronie http://www.obozowa.waw.pl

11. Noclegi i informacja turystyczna

http://www.warszawa.pl/

 

Dodane przez:
jakub radziejowski

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.