Puchar Polski dzieci i młodzików we wspinaczce na czas – Warszawa 2012

Organizator:

Uniwersytecki Klub Alpinistyczny,

Osobą odpowiedzialną za organizację jest Małgorzata Kusztelak (tel. kontaktowy- 502637072; m-kuszelak@o2.pl).

Uczestnictwo
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.
W ramach rywalizacji w PPMiD obowiązują Przepisy wspinaczki sportowej PZA.
Od uczestników wymagany będzie również dokument tożsamości ze zdjęciem.

Kategorie wiekowe:

  • młodzicy — 12–13 lat,
  • dzieci — 10–11 lat,
  • dzieci młodsze (krasnale)- do 10 lat.  (jest      to kategoria poza pucharem dzieci i młodzików PZA)

Rejestracja
Zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego.

Termin przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do 01. 06. 2012.

Nagrody i świadczenia organizatorów
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach: puchary.
Miejsca 1–3 — dyplomy i medale.

Opłata startowa nie będzie pobierana

Miejsce zawodów:

MartJack Extreme Event
ul. Płochocińska 65
03-044 Warszawa

Dojazd:

http://www.centrummartjack.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=17

Harmonogram

Sobota, 09.06.2012
11:00 — otwarcie strefy izolacji dla zawodników,
12:30 — zamknięcie strefy izolacji, zamknięcie list startowych,
13:00 — obserwacja dróg,
13:15–14:30 — eliminacje,
14:30 –15:30 — finały,
15:30 — dekoracja zwycięzców i zakończenie zawodów


Małgorzata Kusztelak

m-kusztelak@o2.pl

tel. 502637072

 

 

 

Dodane przez:
jakub radziejowski

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.