Junior Boulder 4 – Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Boulderingu

Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Boulderingu, Zawody w Boulderingu dla Dzieci i Młodzieży

Organizator:                                                                                     

Polski Związek Alpinizmu

Uniwersytecki Klub Alpinistyczny

Sekcja Wspinaczki Sportowej Juniorów „Agama”

Osobą odpowiedzialną za organizację jest Małgorzata Kusztelak (tel. kontaktowy- 502637072; m-kuszelak@o2.pl).

Termin i miejsce zawodów:

16.06.2012 (sobota)

Ściana wspinaczkowa w Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, ul. Banacha 2a.

Uczestnictwo
Wszyscy zawodnicy muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się na stronie PZA. Formularz należy przedstawić podczas rejestracji na zawody.
W MP Juniorów i Juniorów młodszych mogą uczestniczyć tylko osoby posiadające aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.   W Zawodach w Boulderingu dla Dzieci i Młodzieży wystarczy oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach wspinaczkowych.
Rejestracja
Zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na str. PZA.

Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA

Termin przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do 14. 06. 2012. Możliwe jest zgłoszenie się w dniu zawodów, wiąże się to jednak z naliczeniem opłaty dodatkowej.

Nagrody i świadczenia organizatorów

Pierwsze miejsca: puchary,
miejsca 1–3: dyplomy i medale.

Opłata startowa

25 złotych; 50 złotych w przypadku braku zgłoszenia przez Internet — płatne w biurze zawodów. Chęć otrzymania faktury należy zgłaszać przed uiszczeniem opłaty.

Harmonogram:

Zawody w Boulderingu dla dzieci i młodzików
08:00 — otwarcie strefy izolacji dla zawodników,
09:30 — zamknięcie strefy izolacji,

09:45- demonstracja problemów dzieci młodszych i dzieci

10:00–11:00 — start grupy dzieci młodsze i dzieci

11:30–11:45 — demonstracja problemów młodzików i młodziczek

11:45- 12:45- start grupy młodzików i młodziczek

13;00- ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród

 

Mistrzostwa Polski w Boulderingu dla juniorów młodszych i juniorów

12:00— otwarcie strefy izolacji dla zawodników,
12:45 — zamknięcie strefy izolacji,

Eliminacje (formuła flash):

13:15–13:30 — demonstracja problemów juniorek i juniorek młodszych

13:30–15:00 — start juniorek młodszych i juniorek

15:30–15:45 — demonstracja problemów juniorów młodszych i juniorów

16:00- 17:30- start juniorów młodszych i juniorów

Finały:

18:00–19:00 start juniorek młodszych i juniorek

19:30–20:30 — start juniorów młodszych i juniorów

21:00- ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców, rozdanie nagród

 

Informacje i zapisy :   www.pza.org.pl, www.juniorboulder.pl

 

 

 

 

 

 

Nagrody rzeczowe w postaci bluz i koszulek za pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii od adidas Outdoor

 

 

 

 

 

Dodane przez:
jakub radziejowski

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.