Tryb uzyskiwania kart alpinistycznych – zastrzeżenia

Autor: Jacek Czabański

Szanowny Kolega
Darek Porada
Przewodniczący Komisji Szkolenia PZA

Pragnę zwrócić uwagę na poniższe kwestie, które stawiają pod znakiem zapytania zgodnosć uchwalonych przez Zarząd PZA zasad nadawania uprawnień wspinaczkowych z Rozporządzeniem Rady Ministrów.

1. Klubowe Komisje Egzaminacyjne (KKE) Doceniając chęć PZA do organizowania egzaminów na poziomie klubowym, należy zauważyć, że została przyjęta zła droga. Rozporządzenie RM okresla w par. 14 pkt. 3, że egzaminy przeprowadza „komisja powołana przez Zarząd PZA, w trzyosobowych zespołach egzaminacyjnych; w skład zespołu powinien wchodzić co najmniej jeden egzaminator posiadający uprawnienia trenera lub instruktora okreslonej dyscypliny alpinizmu.” Tym samym należy przyjąć, że istnieje tylko JEDNA komisja egzaminacyjna (powołana przez Zarząd PZA), a nie wiele klubowych komisji. Dla przeprowadzenia egzaminu, konieczne jest natomiast skompletowanie trzyosobowego zespołu egzaminującego. Ponadto, jak łatwo zauważyć, Rozporządzenie nie narzuca obecnosci wyłącznie instruktorów w składzie Komisji – przeciwnie, wprost stanowi, że wystarczający jest jeden instruktor.
Podsumowując: Regulacja PZA jest niezgodna z Rozporządzeniem RM w zakresie powołania klubowych komisji egzaminacyjnych oraz wymaganego składu tych komisji.

2. Tryb odwoławczy Regulamin KKE stanowi, że „Komisja Szkolenia występuje w systemie egzaminacyjnym jako instancja weryfikująca i odwoławcza w sprawach związanych z działalnością KKE PZA”. Regulacja ta jest oczywiscie sprzeczna z par. 15 pkt. 3 Rozporządzenia, które mówi że organem odwoławczym w sprawie nadawania, zawieszanie i cofania kart jest Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu. Tym samym Komisja Szkolenia nie ma żadnych uprawnień weryfikacyjnych.

3. Zwolnienie z egzaminu osób, które ukończyły kurs skałkowy w latach 1999 – 2001 Zwolnienie takie, o którym wspomina komentarz Komisji Szkolenia, jest sprzeczne z par.2 pkt. 2 oraz par. 14 Rozporządzenia RM, a ponadto jest sprzeczne z uchwałą Zarządu PZA. Komisja Szkolenia nie ma kompetencji do wyznaczania tego typu zwolnienia (nawet jeżeli byłoby to wskazane z innych względów).

4. Opłaty za egzamin. Zgodnie z regulacją PZA opłata za wydanie karty wspinacza wynosi 30 zł, a karty taternika 50 zł. Należy zauważyć, że opłata ta została wyznaczona bez podstawy prawnej, jako że Rozporządzenie RM nie upoważnia PZA (ani komisji egzaminującej) do pobierania opłat za wydawanie kart. Opłaty za wydanie kart pobierane będą w tej sytuacji bezprawnie.

Powyżej wskazane uchybienia stawiają pod znakiem zapytania możliwosc działania wg tak wadliwie skonstruowanej Uchwały Zarządu PZA. Proszę więc o jak najszybszą odpowiedź w tej sprawie.

Pozdrawiam
Jacek Czabański
Prezes Uniwersyteckiego Klubu Alpinistycznego

Do wiadomosci:
http://uka.pl
http://wspinanie.pl/forum

Dodane przez:
notonic

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.Chronologicznie

Szukaj