List otwarty do PZA

Autor: Jacek Czabański

List otwarty

Szanowny Kolega
Janusz Onyszkiewicz
Prezes Polskiego Związku Alpinizmu

W reakcji na relację z wyprawy PZA na Alaskę, jaka została umieszczona w magazynie „Góry” nr 100/101, rozgorzała publiczna dyskusja na temat opisanego w tej relacji zachowania uczestników wyprawy. Dyskusja ta, zapoczątkowana przez naszego klubowego kolegę Roberta Siekluckiego, dotyczyła akceptowanych i nieakceptowanych sposobów zachowywania się uczestników wypraw wspinaczkowych.

W związku z tą dyskusją oraz faktem, że omawiana wyprawa była wyprawą Polskiego Związku Alpinizmu, prosimy Zarząd PZA o:

  1. wyjaśnienie przebiegu wyprawy na Alasce, w tym, czy istotnie – jak można było domniemywać z relacji – miały tam miejsce takie zdarzenia, jak oszukiwanie pilotów lokalnych linii lotniczych oraz nieuzasadnione wzywanie pomocy służb ratowniczych;
  2. przyjęcie stanowiska w sprawie akceptowanych i nieakceptowanych zachowań w trakcie wypraw wspinaczkowych;
  3. zajęcie stanowiska w sprawie opublikowanej w magazynie „Góry” relacji z wyprawy.


Zajęcie stanowiska przez PZA jest tym ważniejsze, że sprawa dotyka podstawowych standardów etycznych zachowań uczestników wypraw firmowanych przez Polski Związek Alpinizmu, a finansowanych pośrednio lub bezpośrednio z budżetu Państwa. Tym samym, nieodpowiednie zachowanie uczestników wypraw może w znaczący sposób wpływać na postrzeganie Polaków w rejonach górskich i powodować znaczące utrudnienia dla innych wypraw.

Zarząd Uniwersyteckiego Klubu Alpinistycznego w Warszawie (www.uka.pl).
Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Warszawie (www.kww.rubikon.pl).
Maciej Tertelis
Bielski Klub Alpinistyczny
Artur Krupiński
Adam Śmiałkowski
Grzegorz Mikowski

Jeżeli popierasz ten apel i chcesz go podpisać, napisz: uka@uka.pl.

Dodane przez:
notonic

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.Chronologicznie

Szukaj