DANE ADRESOWE i ZARZĄD KLUBU


Nazwa: Uniwersytecki Klub Alpinistyczny

Forma prawna: Stowarzyszenie kultury fizycznej, Organizacja Pożytku Publicznego

Adres rejestrowy klubu : ul. Bohaterewicza 5/7 m.42, 03-982 Warszawa

NIP: 951-18-81-503

Nr rejestru sądowego: KRS 0000108308

Konto bankowe: PKO BP PL 16 1440 1299 0000 0000 0187 7801

E-mail: uka@uka.pl

————————————————————————————————-

 

[WŁADZE KLUBU]

Marek Kaliciński – Prezes tel. (0) 501 131 337; marek@uka.pl

Marek Wierzbowski – Vice Prezes tel. (0) 608 079 670

Zbigniew Warakomski – Skarbnik

Joanna Skurzak

Agnieszka Tyszkiewicz

Bartosz Jarosiewicz

Maciej Kluźniak

Łukasz Korzeniewski

 

————————————————————————————————-

[KOMISJA REWIZYJNA]

Arkadiusz Koszek

Michał Łodziński

Karol Sulej