DANE ADRESOWE i ZARZĄD KLUBU

 

Nazwa: Uniwersytecki Klub Alpinistyczny

Forma prawna: Stowarzyszenie kultury fizycznej, Organizacja Pożytku Publicznego

Adres rejestrowy klubu : ul. Bohaterewicza 5/7 m.42, 03-982 Warszawa

NIP: 951-18-81-503

Nr rejestru sądowego: KRS 0000108308

Konto bankowe: PKO BP PL 16 1440 1299 0000 0000 0187 7801

E-mail: uka@uka.pl

————————————————————————————————-

 

[WŁADZE KLUBU]

Marcin Wernik – Prezes tel. 533 44 10 00 marcin@uka.pl

Marek Wierzbowski – Vice Prezes tel.  608 079 670

Katarzyna Banasik (Skarbnik)

Artur Drużny

Bartek Jarosiewicz

Julia Leonardi

Vlad Shytchenko

 

KOMISJA REWIZYJNA

Marek Kaliciński (Przewodniczący)

Karol Sulej

Lech Łobocki

 

Dodaj komentarz