WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU

W Klubie działa wypożyczalnia sprzętu. Opiekunem jest  Artur (Louis) Drużny  luiswspinanie(at) gmail.com

telefon: 605 94 10 11

Regulamin Wypożyczalni UKA

1. Definicje:

 1. Wypożyczalnia UKA – sprzęt, będący własnością UKA, który jest przechowywany i udostępniany do wypożyczenia członkom UKA, przez wyznaczonego Opiekuna Sprzętu,
 2. Opiekun Sprzętu (OS)

 

2. Okresy wypożyczania.

Sprzęt wypożyczany jest na minimum 4 dni (3 doby), przykładowo: odbiór sprzętu w piątek i zwrot w poniedziałek. Możliwe jest przedłużenie okresu wypożyczenia, jeśli nie ma innych rezerwacji w kalendarzu. Każdorazowo musi być to potwierdzone z OS.

3. Gdzie wypożyczamy.

Ustalenia dotyczące miejsca i czasu odbioru sprzętu i zdawania go, należy indywidualnie uzgadniać z OS.

4. Procedura wypożyczania:

a. należy napisać emaila do OS-a z prośbą o rezerwację terminu. W emailu podajemy koniecznie:

 • imię, nazwisko,
 • telefon kontaktowy
 • co chcemy wypożyczyć
 • w jakim terminie
 • oraz należy zawrzeć stwierdzenie: „zapoznałem się i akceptuję Regulamin Wypożyczalni UKA”.

 

b. jeżeli termin jest wolny to OS rezerwuje termin w kalendarzu i wysyła zwrotnego emaila z potwierdzeniem i kontaktem telefonicznym do siebie.

5. Płatności i kaucja.

 1. Koszt wypożyczenia pojedynczego zestawu sprzętu (jednej pozycji z listy poniżej) na 4 dni, to 10zł. Każdy kolejny dzień to dodatkowy koszt 3zł.
 2. Osobno pobierana jest kaucja zwrotna, w wysokości 50zł, przepadająca w przypadku niezwrócenia sprzętu w terminie.

 

6. Inne postanowienia.

 1. Każde uszkodzenie sprzętu wiąże się z pokryciem kosztów zakupu identycznego nowego.
 2. Sprzęt oddajemy czysty!
 3. W kwestiach spornych decyzję podejmuje OS. Od jego orzeczenia przysługuje odwołanie do Zarządu UKA.

7. Specjalne warunki wypożyczenia kamery GoPro.

– Celem nadrzędnym wypożyczenia kamery ma być chęć nagrania filmu promującego klub, wspinanie lub inne sporty górskie , a następnie rozpowszechnienie go na ogólnie dostępnych serwisach internetowych

– Nagrane przy pomocy kamery filmy nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych i  należy je obrandować logo UKA  (min. napisy początkowe lub końcowe)

– O wypożyczeniu decyduje kolejność zgłoszeń – w wyjątkowych przypadkach decyzja zarządu, gdy występuje konflikt terminów. Wyjazdy wspierane przez klub mają pierwszeństwo.

8. Aktualnie Wypożyczalnia UKA dysponuje następującym sprzętem:

I. Komplet (2 szt.) czekanomłotków BD Viper (opcjonalnie z ostrzem lodowym lub mikstowym)

II. Raki półautomatyczne BD Cyborg (mogą być dwuzębowe lub monopointy)

III. Raki paskowe BD Serac

IV. 2 komplety friendów Rock Empire

V. Komplet heksów

VI.  Komplet kości Kong + jebadełko

VII. 2 zestawy lawinowe (sonda, łopata i detektor)

VIII. GPS Garmin etrex Summit

IX. Rolka zjazdowa z hamulcem 

X. Płachta biwakowa BD

XI. Kamera GoPro 3 Black Edition z paskiem na głowę oraz kartą 32 GB.

       XII. 2 zestawy rakiet śnieżnych: TSL225, TSL221 

       XIII. Buty zimowe:

  • AKU – rozmiar 45
  • Skorupy Scarpa – rozmiar 45
  • Skorupy Scarpa – rozmiar 43

 

      XIV. Palniki:

  • MSR na paliwo ciekłe
  • 2 zestawy na gaz

 

     XV. 2 komplety meneżek + czajnik

     XVI. Gazowy ogrzewacz namiotowy