SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Składka roczna za rok 2020 wynosi odpowiednio 60 i 80 zł (dla uczących się poniżej 25 roku życia i normalna)  + dobrowolna wpłata na rzecz Funduszu Berbeki (przekazywana pod koniec roku na konto funduszu http://www.funduszberbeki.pl/) + dobrowolna składka na Nasze Skały (przekazywana co roku na konto Naszych Skał https://naszeskaly.pl/)

Wpisowe (jednorazowe – płatne w momencie wstępowania do Klubu) wynosi 50 PLN

  • Osobom, które opłaciły składki za ostatnie 2 lata, tj. za 2018 i 2019, przysługuje zniżka w wysokości 10 zł (czyli płaca w zależności od wieku 50 lub 70 zł).
  • Dla wszystkich przystępujących do Klubu po 01 października, składka wynosi 30 zł.
  • Przystępujący do klubu, w wieku do 24 lat zwolnieni są z opłaty wpisowej (w roku 2020 jest to rocznik 1997 i młodsi). Z opłaty wpisowej zwolnieni są także członkowie innych klubów wspinaczkowych zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu mający w nich opłacone aktualne składki za dany rok.
  • Instruktorzy z uprawnieniami państwowymi będący jednocześnie instruktorami wysokogórskimi PZA lub  taternictwa jaskiniowego PZA zwolnieni są ze składek rocznych – opłacają oni tylko opłatę wpisową.
  • Członkowie honorowi UKA zwolnieni są ze składek rocznych.
  • Wysokość składek członkowskich w UKA  od roku 2002 wzrosła jedynie o 10 zł.
  • Składki wpłacamy na konto klubu –

Konto bankowe: PKO BP PL 16 1440 1299 0000 0000 0187 7801  szczegółowe dane dostępne pod tym linkiem