Topo

Jak omówione zostały poszczególne rejony?

Opisy rejonów zostały opracowane na podstawie doświadczeń z wakacyjnych wyjazdów członków i sympatyków Klubu. Opisy te zawierają zarówno informacje o rejonach, jak i nasze subiektywne wrażenia a przygotowywane zostały w celu ułatwienia Wam wyboru miejsca kolejnego wyjazdu. Autorzy opisów mieli pewną dowolność, jednakże omawiali rejony według następującego schematu:

  1. Rejon – jego pełna nazwa, oraz ilość gwiazdek przyznawanych subiektywnie przez omawiającego (w skali od 1-6);
  2. Dokładne położenie oraz dojazd – w miarę możliwości omówiony szczegółowo.
  3. Krótka historia rejonu – bardzo ogólne omówienie najważniejszych elementów historii wspinania w danym rejonie. Nie należy się tu jednak spodziewać szczegółowych rozpraw historycznych. Znalazły się tu jedynie najważniejsze fakty oraz, jeżeli to istotne, omówione zostały wydarzenia, które w jakiś sposób przyczyniają się do przybliżenia charakteru danego rejonu.
  4. Rodzaj wspinania – ten punkt zawiera najwięcej informacji: dowiemy się, z czego rejon jest znany i czy jest popularny; jakiego rodzaju skałę napotkamy, jaki jest zakres trudności (dla początkujących – do francuskiego 6c, średnio zaawansowanych – 7a-c, zaawansowanych – 8a i więcej), rodzaj asekuracji, wymagany sprzęt, wreszcie znajdziecie tu informacje o wystawie ścian, najlepszych miesiącach na wspinanie oraz charakterze dróg (skałkowe, wielowyciągowe).
  5. Prywatne doświadczenia. Tu autor opisu uzasadnia ilość przyznanych gwiazdek w pierwszym punkcie. Omawia też rzeczy, które niekoniecznie znajdziecie w klasycznych przewodnikach. Dowiecie się, co jest szczególnie godne polecenia.
  6. Noclegi i inne patenty – kolejki górskie, sklepy wspinaczkowe, supermarkety, opłaty specjalne i wszystkie inne rzeczy, o których powinniście wiedzieć udając się w dany rejon.
  7. Przewodniki i mapy, a także strony www, gdzie można znaleźć informacje o danym rejonie.
  8. Inne: co warto zwiedzić w okolicy – zabytki, inne ciekawe miejsca, alternatywa na dni odpoczynkowe oraz wskazania na inne rejony wspinaczkowe w okolicy.

To co znajduje się na naszej płycie jest początkiem otwartej bazy na stronie www.uka.pl. Znajdą się tam nie tylko informacje zawarte na tej płycie; informacje te będą na bieżąco uzupełniane, dodawane będą także nowe rejony, a każdy z Was będzie mógł uzupełnić zawarte w bazie informacje i omówić dowolny wybrany przez siebie rejon. Zakładamy, że baza stanie się cennym źródłem informacji dla każdego wybierającego cel nie tylko wakacyjnych, wspinaczkowych podróży.

Jeżeli uważacie, że podawane przez nas informacje, należałoby uściślić lub zweryfikować – prosimy o kontakt i zapraszamy do współtworzenia bazy informacji o rejonach wspinaczkowych Europy.

Jakub Radziejowski

Stare topo dostępne po adresem www.topo.uka.pl

 

Dodaj komentarz