Walne Zgromadzenie Członków UKA

We wtorek 22 marca 2011 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Uniwersyteckiego Klubu Alpinistycznego.

Początek o godz. 17.30 w siedzibie klubu (Srebrna 16).
Jeżeli w tym terminie nie będzie quorum, to II termin wyznaczony jest na godz. 18.30 tego samego dnia i wówczas Zgromadzenie będzie władne podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych.

Podstawowym celem Walnego jest zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu w 2010 r. oraz wybór władz Klubu (na 2-letnią kadencję).
W tym  miejscu ponownie apeluję do wszystkich o rozważenie włączenia się w prace Zarządu.

Proponowany porządek obrad.

1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności w 2010 r.;
2. Przedstawienie opinii na temat sprawozdania przez Komisję Rewizyjną;
3. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium i przyjęciem sprawozdania;
4. Wybór Prezesa Klubu;
5. Wybór Członków Zarządu;
6. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej;
7. Wolne wnioski.

Przypominam, że na Walnym Zebraniu członkowie poniżej 16 roku życia nie mają  prawa głosować ani być wybierani do władz Klubu. Mogą natomiast i są  zachęcani do uczestnictwa w zebraniu.

Dodane przez:
jakub radziejowski

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.