Walne zgromadzenie członków UKA – WYBÓR WŁADZ KLUBU

Za dwa tygodnie w czwartek (28 marca) o godz. 18.00 odbędzie się coroczne Walne Zgromadzenie Członków UKA.
Zapewne w tym terminie nie będzie quorum, zatem II termin wyznaczony jest na godz. 18.30 tego samego dnia i wówczas Zgromadzenie będzie władne podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych.

Na walnym zostaniemy ugoszczeni przez naszego kolegę klubowego Ziółka, w świeżo przygotowanym barze Transplantyk (na Wilcza 9a w Warszawie – https://www.google.com/maps/place/Wilcza+9A).

Podstawowym celem Walnego jest zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu w 2018 r, wybór władz klubu oraz delegatów na Walny Zjazd Delegatów PZA. Pobocznym zadaniem jest klubowa integracja!
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne prześlę w przyszłym tygodniu.

Już teraz wstępnie apeluję o liczne przybycie i kandydowanie do władz klubu. Pisałem o tym kilka tygodni temu  ale jeszcze się przypomnę  – pomyślcie czy chcielibyście dołożyć cegiełkę od siebie i pomóc w rozwoju klubu. 
W przeprowadzeniu samego walnego niezbędna jest duża ilość osób (kilka komisji) – pomóżcie proszę również w tym.Proponowany porządek obrad.
1. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza, Komisji Skrutacyjnej
2. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności w 2018 r.;
3. Przedstawienie opinii na temat sprawozdania przez Komisję Rewizyjną;
4. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania i udzieleniem absolutorium;
5. Wybór Prezesa Klubu;
6. Wybór Członków Zarządu;
7. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej;
8. Wybór Delegatów oraz ich zastępców na Walny Zjazd Polskiego Związku Alpinizmu;
9. Wolne wnioski.

Przypominam, że na Walnym Zgromadzeniu członkowie poniżej 16 roku życia nie mają  prawa głosować ani nie mogą być wybierani do władz Klubu. Mogą natomiast i są zachęcani do uczestnictwa w zebraniu.

Pozdrawiam
Marek Kaliciński