Wybory nowych władz Klubu

W dniu wczorajszym (28 marca 2019 r.) odbyło się Walne Zgromadzenie Członków UKA, w którym zostały wybrane nowe władze Klubu. Nowym prezesem został Marcin Wernik, a do nowego zarządu zostały powołane/powołani: 

Kasia Banasik
Julia Leonardi
Asia Skurzak
Bartek Jarosiewicz
Vlad Shytchenko
Artur Drużny
Marek Wierzbowski
 
Zgromadzenie powołało również członków Komisji Rewizyjnej w składzie: 

 
Marek Kaliciński (Przewodniczący)
Karol Sulej
Lech Łobocki
 
 
oraz wybrani zostali delegaci (i ich zastępcy) na Walny Zjazd Polskiego Związku Alpinizmu: 
Joanna Skurzak
Marek Kaliciński
Marcin Księżak
Dominik Wiśniewski
Artur Drużny
Bartek Jarosiewicz
Marcin Wernik
 
— 
 
W imieniu nowego Zarządu dziękuję za powierzone nam zaufanie. W najbliższym czasie skoncentrujemy się na działaniach, które mamy nadzieję ożywią życie w naszym Klubie. 
 
Marcin Wernik